Biomaterials pel transplantament de cèl·lules epitelials de retina per a la malaltia macular degenerativa

Autor/a

Camaló Vila, Judith

Abstract

La degeneració macular associada a l’edat és una malaltia crònica i és la causa més comuna de pèrdua de visió central irreversible en països desenvolupats, es caracteritza per la mort cel·lular de l’epiteli retinal. Els tractaments existents com la fotocoagulació làser, la teràpia fotodinàmica i la teràpia anti-factor de creixement de l’endoteli vascular tracten els símptomes de la malaltia però no permeten curar-la. És per això, que sorgeix la necessitat de nous tractaments que permetin restablir les característiques originals de la màcula. Fins ara, nombrosos intents de repoblar la retina amb cèl·lules sanes no han tingut èxit degut a la manca de suport anatòmic. Una de les solucions més prometedores que ha sorgit en els darrers anys és implantar cèl·lules utilitzant diversos biomaterials com a suport. En aquest TFG s’ha estudiat el comportament de la línia cel·lular de retina humana ARPE-19 en presència de col·lagen humà tipus I metacrilat com a biomaterial de substrat. Les ARPE-19 han sigut tractades amb dues tècniques diferents, encapsulades i sembrades en el biomaterial. Com a objectiu s’ha volgut determinar quina tècnica i quines característiques del biomaterial son les millors pel creixement de les ARPE-19. Amb els resultats obtinguts, s’ha pogut afirmar que: (i) el col·lagen metacrilat és un bon biomaterial per al creixement de les cèl·lules ARPE-19; (ii) la tècnica del sembrat de les cèl·lules a sobre del col·lagen metacrilat és la millor per tal d’aconseguir la morfologia nativa de l’epiteli; (iii) el col·lagen metacrilat amb el fotoiniciador LAP permet el creixement ciliar de les cèl·lules i per tant la maduració d’aquestes. Per tant, es pot concloure que el col·lagen metacrilat és un biomaterial òptim per a aquesta aplicació.

 

Director/a

Fornaguera i Puigvert, Cristina
Ramón, Javier; de Chiara, Francesco

Estudis

IQS SE - Grau en Farmàcia

Data

2021-07-09