Bioprocess development for the production of exosomes for immunotherapeutic applications

Autor/a

Román Baena, Carlos

Abstract

L'ús de nano sistemes per a l’alliberament avançat de gens i medicaments és una àrea en expansió amb un gran potencial. Per evitar possibles respostes immunològiques que els sistemes artificials podrien provocar, l'interès pels nano sistemes naturals ha crescut enormement. Els més prometedors són els exosomes, que són un subtipus de vesícules extracel·lulars. Aquests tenen funcions de comunicació intracel·lular amb certa selectivitat cap a les cèl·lules que provenen del seu propi llinatge. Per tant, els exosomes podrien ser una bona alternativa com a “carriers” per a tractaments en diferents àrees, com el càncer, les malalties infeccioses i les malalties monogèniques.
La majoria de les cèl·lules alliberen vesícules extracel·lulars i, per tant, els suplements per al cultiu cel·lular derivats d’animals ja contenen una quantitat important de vesícules extracel·lulars. La producció d’exosomes amb finalitats terapèutiques s’ha de basar en suports i plataformes depletades d’exosomes, o encara millor, sense components d’origen animal. Tanmateix, els medis lliures de sèrum (SFM) disponibles comercialment són específics per a cada línia cel·lular i, per tant, no hi ha formulacions de SFM per a totes les línies cel·lulars i les existents sovint són massa costoses a causa de la investigació implicada en el seu desenvolupament.
Aquest treball té com a objectiu explorar diferents estratègies per a desenvolupar bioprocessos per a fabricar exosomes purs específics per a immunoteràpia.

 

Director/a

Fornaguera i Puigvert, Carlos
Lecina Veciana, Martí

Estudis

IQS SE - Grau en Biotecnologia

Data

2021-09-07