Characterization of monoaminergic neurochemicals in the different brain regions of adult zebrafish

Autor/a

Mayol Cabré, Marta

Abstract

Els neurotransmissors monoaminèrgics constitueixen les principals substàncies que regulen una gran quantitat de processos del cervell dels vertebrats. Existeix un gran interès en conèixer els canvis que es donen en aquests components degut a la seva exposició a una varietat d’agents exògens com fàrmacs, drogues d’abús i contaminants ambientals, els quals són capaços d’actuar i afectar aquest sistema. El peix zebra (Danio rerio) comparteix les principals rutes dels neurotransmissors i la organització del sistema nerviós amb els mamífers, motiu pel que aquest organisme aquàtic a sigut utilitzat com a model de recerca en les darreres dècades. Per tant, s’ha desenvolupat per primera vegada un mètode basat en LC-MS/MS per a determinar el perfil de deu neurotransmissors monoaminèrgics en les principals àrees del cervell del peix zebra (el cervell anterior, el cervell mig i el cervell posterior). El mètode aplicat s’ha estudiat en termes de linealitat, sensibilitat, repetibilitat i reproductibilitat. Posteriorment, el mètode s’ha utilitzat per determinar canvis en aquests neurotransmissors després de l’exposició del peix zebra a concentracions rellevants de glifosat durant dos setmanes. Després de l’anàlisi de les mostres, s’han pogut determinar diferències significatives en el perfil de 2 neurotransmissors entre les diferents àrees del cervell, així com també després de l’exposició al glifosat. Per acabar, un mètode basat en LC-MS/MS s’ha desenvolupat també per a determinar glifosat en aigua.

 

Director/a

Gómez Canela, Cristian

Estudis

IQS SE - Màster en Química Analítica

Data

2020-07-15