Climatización de una vivienda unifamiliar mediante geotermia

Autor/a

Gainza Urgell, Iñaki

Abstract

En aquest treball es desenvolupa el mètode pel qual es disposa a estudiar una instal·lació geotèrmica d’autoconsum sense emmagatzematge d’energía per tal de cobrir les necesitats d’una casa unifamiliar a la localitat de Gualta (Catalunya). Es defineix un perfil de consum per a cada mes de l'any. Es desenvolupará una opció per cobrir el perfil de consum tenint en compte l’espai disponible i el pressupost. Seguidament es desenvoluparan els càlculs de dimensionament, els esquemes de la instal·lació geotèrmica i el pressupost. Els plànols i esquemes s’han realitzat amb AutoCAD.
Mitjançant el programa CypeCAD MEP, s’ha desenvolupat un modelatge de l'habitacle per tal de poder fer una estimació de les necesitats energétiques de la manera més exacta possible i poder conèixer el comportament de l'edifici així com totes les seves zones tèrmiques.

 

Director/a

Pou Ibar, Josep Oriol
Palacín Farré, Pere

Estudis

IQS SE - Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials

Data

2021-09-07