Contaminación atmosférica y emisión de partículas sólidas

Autor/a

Archs Mendiry, Jordi

Abstract

L’objectiu principal d’aquest treball és demostrar com una empresa actua i regula l’emissió de partícules sòlides a l’atmosfera per complir la normativa que regeix aquesta indústria. Particularment, el primer que s’ha fet és un estudi realitzat a l’empresa SA d’Ergransa, amb l’objectiu de demostrar que actualment totes les emissions estan fortament controlades i, en segon lloc, s’ha realitzat un projecte que segueix l’objectiu d’implementar un nou mesura per controlar les emissions difoses.

 

Director/a

Pou Ibar, Oriol

Estudis

IQS SE - Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials

Data

2020-02-14