Convert

Autor/a

Antich Lassalas, Josep
Batalla Vives, Pere

 

Abstract

El nostre projecte neix com a resultat d'una sèrie de necessitats que fem pròpies, necessitats que intentarem convertir en oportunitats. Convert és un projecte que neix amb un triple objectiu, en primer lloc fomentar la pràctica de l'esport en una societat cada cop més sedentària, com a segon objectiu, reduir el cost de l'electricitat a la llar a llarg termini, i finalment beneficiar medi ambient i mitigar els efectes del canvi climàtic.
Per complir aquests objectius, comercialitzarem un model de bicicleta estàtica capaç de generar energia per fer la llar sostenible tant econòmicament com ecològicament. Amb l'ús del nostre producte, generarà energia que després podrà reutilitzar per casa seva.
Tenim un producte únic al mercat avui que creiem que tindrà un impacte positiu en tots els nivells. El nostre producte s'emmarca dins del sector del fitness, un sector en auge els darrers anys, concretament el subsector de l'equipament de la llar, que té una demanda exponencial. La inversió inicial serà de 70.000€, es desemborsarà parcialment entre els dos socis de l'empresa (Josep i Pere) i per ara no comptarem amb la participació de cap inversor extern.
Disposarem de dos canals diferenciats, una pàgina web on veure tot tipus d'informació de l'empresa com adquirir un dels nostres productes. La segona via serà als punts de venda a través d'una xarxa selectiva de minoristes a diferents punts del territori espanyol.
El nostre producte costarà 1.199. Pel que fa a les vendes, progressivament, començarem el primer any amb unes 141 unitats venudes, que pujaran a 176 el segon any i finalment a 220 el tercer.
Quant a la facturació, al primer any en un escenari neutre acabaríem el període amb 169.059€ i pèrdues de 24.273,4€, al segon període pujaríem a 211.024€ també amb pèrdues de 8.174,57€ i finalment al tercer any arriba als 263.780€ amb uns beneficis de 12.063,96€.

 

Director/a:

Fazio Bieto, José

Estudis

IQS SM - Grau en Administració i Direcció d'Empreses (ADE)

Data

2021-05-23