Creation of ionically crosslinked tri-layered Chitosan membranes to simulate different human skin properties

Autor/a

Lleal Fontàs, Blanca

Abstract

El 2023, l’actual Reglament europeu sobre cosmètics (1223/2009/CE) prohibirà l’ús d’animals a la indústria cosmètica. Aquest fet, juntament amb les consideracions ètiques existents sobre l'ús d'animals o humans en la investigació científica, va impulsar aquest estudi que busca proposar noves alternatives per substituir les proves en animals.
L’objectiu d’aquest estudi és crear una membrana de quitosà tri-capa entrecreuada iònicament amb tripolifosfat de sodi (TPP) com a primer intent per simular capes de pell humana.
Aquestes membranes presenten avantatges com la seva biocompatibilitat i no toxicitat, gràcies a la matèria primera utilitzada, el quitosà.
Al llarg de l'estudi, la creació de membranes es va realitzar mitjançant una reacció de reticulació entre quitosà i TPP, i es van distingir dos tipus de membranes: base i activada. Les darreres membranes es caracteritzen per la seva porositat, amb la creació de porus amb  l’aparell anomenat DermaStamp®.
Totes les membranes es van caracteritzar per proves de permeació estàtica amb una cel·la de Franz i proves reològiques amb un procediment oscil·latori per verificar la reproductibilitat del mètode de preparació de membranes i estudiar-ne l’elasticitat.
A més, s’ha estudiat l’efecte d’entrecreuament per a cada tipus de membrana en funció de l’elasticitat obtinguda al reòmetre.

 

Director/a

Balfagón Costa, Alberto

Estudis

IQS SE - Grau en Química

Data

2021-02-15