DeliKit: Plan de empresa

Autor/a

Jarque Villanueva, Pol
Tiana Ros, Laura

Abstract

DeliKit neix com una empresa que oferirà kits de menjar a domicili amb els ingredients necessaris, en la proporció justa, per cuinar menjars per a grups. DeliKit sempre respectarà la qualitat dels productes oferts i assegurarà una àmplia varietat de menús basant les seves receptes principalment a la cuina mediterrània. Amb això, DeliKit pretén ser un referent en el sector de l'alimentació i construir un millor sistema alimentari. Aquest progrés transformarà la forma com es produeixen, distribueixen i consumeixen els aliments, beneficiant així no només els consumidors i productors sinó també al planeta. Per estudiar la viabilitat econòmica de l'empresa s'ha elaborat un pla d'empresa.
En primer lloc, s'ha fet un estudi del mercat per conèixer la situació del sector, els competidors, el perfil del client potencial i la mida del mercat. En segon lloc, s'ha desenvolupat un pla de màrqueting que inclou informació sobre el producte ofert, l'estratègia de preus, el canal de distribució i les vies de promoció. A més, s'ha realitzat un estudi dels factors que influeixen en les vendes i s'ha estimat una previsió de vendes per als primers anys. Seguidament s'han tractat altres temes com les operacions de producció, aspectes legals de la societat i l'organització de recursos humans.
Finalment, s'ha realitzat una anàlisi economicofinancera dels tres primers anys del cicle de vida del projecte. Per això, s'ha confeccionat la previsió del compte de resultats, tresoreria i balanç per estudiar la viabilitat financera de DeliKit.

 

Director/a

Solana Oliver, Joaquín

Estudis

IQS SM - Grau en Administració i Direcció d'Empreses (ADE)

Data

2021-01-14