Desenvolupament de tècniques immunoquímiques pel diagnòstic de infeccions causades per Staphylococcus aureus a través del Quorum Sensing

Autor/a

Prats Gonzalo, Lluís

Abstract

Els bacteris han sigut considerats tradicionalment com a petits animàlculs, com els va descriure Antonie van Leeuwenhoeken el 1684, amb manca de dimensió social. Es creia que les seves activitats, completament individuals excepte en algunes excepcions, es reduïen a la captació d’aliment, créixer, reproduir-se i adaptar-se al medi. Tot i això, els últims descobriments han canviat radicalment la visió del món microbià. Actualment se sap que els bacteris conten amb sofisticats sistemes de senyals, els quals els permeten comunicar-se entre si.
Aquest fascinant mecanisme de comunicació intercel·lular rep el nom de “detecció del quòrum” o bé Quorum Sensing (QS), el qual s’ha convertit en el focus de nombrosos estudis degut al seu possible potencial terapèutic i de diagnòstic. Els bacteris utilitzen senyals químiques extracel·lulars per coordinar-se en accions com poden ser la producció de bioluminescència, competència, síntesi d’antibiòtics, síntesi de polisacàrids, i també exoenzims relacionats amb la virulència i supervivència en patògens, com per exemple la formació de biofilms i producció de factors de virulència.
En aquest treball s’estudia la detecció d’una de les senyals químiques que utilitza Staphylococcus aureus en el QS per la producció de factors de virulència en pacients amb malalties infeccioses. Això ens permetrà en un futur el desenvolupament de tècniques immunoquímiques pel diagnòstic prompte de malalties infeccioses provocades per bacteris de caràcter virulent.

 

Director/a

Agut Bonsfills, Montserrat
Salvador, Juan Pablo; Montagut, Enrique

Estudis

IQS SE - Grau en Biotecnologia

Data

2021-02-20