Design and synthesis of multitarget tyrosine kinase inhibitors for the treatment of pancreatic ductal adenocarcinoma

Autor/a

Torres Urtizberea, Endika 

Abstract

Entre els diferents tipus de càncer, el de pàncrees és considerat un dels que menor ràtio de supervivència té. Actualment, entre els únic cinc fàrmacs (small molecules) aprovats als EUA per la FDA, dos d'ells són inhibidors de receptors de factors de creixements (tals com el receptor del factor de creixement epidèrmic), per això, la inhibició d'aquests és de gran interès. Al seu torn, a causa del desenvolupament de resistència vinculada al crosstalk entre aquests, s’ha posat de manifest la necessitat de disposar d’un inhibidor múltiple de receptors de factors de creixement.
En aquest treball, s'han desenvolupat diferents models de predicció d'activitat per a diferents receptors de factors de creixement importants en el càncer de pàncrees. Per a això s'han fet servir tècniques computacionals com ara el Deep Learning. Aquests models han estat basats en la estructura pirido[2,3-d]pirimidínica per la seva versatilitat. Al seu torn, s'han desenvolupat diferents metodologies sintètiques per a l'obtenció dels compostos predits.

 

Director/a

Estrada Tejedor, Roger
Puig de la Bellacasa Cazorla, Raimon

Estudis

IQS SM - Màster en Química Farmacèutica

Data

2019-12-10