Detecció de bacteris resistents a antibiòtics en aigües d’estacions depuradores

Autor/a

Belenguer Batllerià, Maria

Abstract

Els antibiòtics es metabolitzen parcialment (30-90%) en el cos humà i animal, això fa que quantitats significatives d'antibiòtics siguin excretades inalterades o com metabòlits actius a través de l'excreció urinària i / o fecal en el sistema d'aigües residuals. La presència d'aquests antibiòtics en les aigües residuals pot promoure l'aparició de bacteris resistents. A més, es considera que els processos de depuració biològics de les estacions depuradores creen un ambient potencialment adequat per al desenvolupament i disseminació de resistències en els bacteris perquè són constantment barrejats amb altres bacteris i amb antibiòtics. En aquest treball, s'han de determinar les resistències de l'Escherichia coli i els coliformes a l'ampicil·lina, sulfametoxazole, levofloxacina, ciprofloxacina i ofloxacina presents en l'aigua residual, a l'entrada de diferents estacions depuradores (Amposta, Sant Carles de la Ràpita i la Sènia ) amb processos de depuració biològics ia la sortida d'aquestes per saber com afecta aquest sistema a les resistències dels diferents antibiòtics.

 

Director/a

Auset Vallejo, Maria 
 

Estudis

IQS SE - Grau en Farmàcia

Data

2020-07-14