Detección de procesos de deformación y corrosión mediante microscopía atómica de fuerza

Autor/a

Rius Fisa, Gerard

Abstract

L'estudi dels processos de corrosió de metalls és una de les àrees de l'enginyeria amb més interès, a causa dels efectes nocius que poden suposar el deteriorament prematur de peces i components, amb el conseqüent efecte sobre els costos i la producció. En previsió de l'aparició d'aquest fenomen, un dels aliatges més utilitzats en la indústria és l'acer inoxidable 316L, de tipus austenític, amb una elevada resistència a diferents tipus de corrosió i emprat en aplicacions on hi ha un medi molt agressiu. Exemples típics de la seva implementació són la indústria química i petroquímica, la indústria alimentària, farmacèutica, tèxtil, estructures offshore i en aplicacions amb soldadura. Aquest aliatge té la capacitat de formar una capa passiva, que la fa especialment resistent a la corrosió. En aquest projecte es procedeix a l'estudi qualitatiu nanotecnològic de les superfícies de provetes d'aquest material, obtingudes tant per laminació en calent com per fabricació additiva, mitjançant l'aplicació de forces externes i polarització electroquímica, registrant els resultats digitalment mitjançant tècniques microscòpiques AFM/ SKPFM. Després d'una anàlisi topogràfica de les superfícies tractades en les diferents condicions experimentals, s'extreuen conclusions útils per a la indústria.

 

Director/a

Gómez Gras, Giovanni

Estudis

IQS SE - Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials

Data

2021-06-15