Development of a cancer detection federated learning model for healthquay

Autor/a

Fitó Alonso, Marta

Abstract

Aquest treball consisteix en la creació d'un model de Federated Learning per a la empresa HealthQuay. El model es farà servir per predir si els tumors són malignes o benignes i servirà com a base per a una futura generació de models per a determinar el tractament òptim en diferents tipus de càncer. S'ha treballat amb una base de dades que conté informació sobre tumors de càncer de mama. Prèviament a la elaboració d'el model de Federated Learning, s'ha realitzat una anàlisi exploratòria de les dades per a visualitzar les relacions existents entre ells. Seguidament, s'han aplicat models supervisats de Machine Learning a la base de dades per veure els teus característiques i comportament. Finalment, s'ha procedit a la creació i entrenament del Federated Learning Model.

 

Director/a

Fernández Esmerats, Joan

Estudis

IQS SE - Màster en Enginyeria Industrial

Data

2020-05-01