Development of a Local Data-Warehouse for database integration and analysis: Uncovering the sequence-activity relations

Autor/a

Novoa Rojas, Yago 

Abstract

Les bases de dades existeixen des dels anys seixanta, amb el boom de la informació del projecte del genoma, van sortir a la llum moltes bases de dades específiques, en aquell moment van aparèixer les bases de dades relacionals i han estat un element bàsic en la gestió de les dades des de llavors. Aquesta tesi pretén utilitzar un magatzem de dades no relacionals i un sistema de gestió de dades de servidor de bases de dades relacionals per emmagatzemar i mostrar informació de diferents bases de dades heterogènies. L’objectiu principal de l’estudi era desenvolupar i implementar una línia de treball per extreure i integrar les dades, així com realitzar una rutina de selecció i anàlisi de les dades recuperades per facilitar-ne l’accés a la comunitat d’aprenentatge. La integració heterogènia de bases de dades requeria una base de dades o un disseny fàcil de mantenir i una aplicació de visualització fàcil d'utilitzar. Després d’estudiar diferents enfocaments, PHP i MySQL van ser escollits per a la gestió i visualització de bases de dades, ja que ambdós llenguatges proporcionen avantatges per als seus respectius camps d’ús. Es va aconseguir la generació d'un magatzem de dades, un servidor SQL i una aplicació de visualització, accessibles als usuaris.
Tot el treball descrit en aquesta tesi és un pas cap a la integració de múltiples bases de dades biològiques en una única base de dades unificada fent ús de la programació in silico i la mineria de dades i les rutines d’integració de dades.

 

Director/a

Biarnés Fontal, Xavier

Estudis

IQS SE - Màster en Bioenginyeria

Data

2020-07-14