Diseño de un túnel de viento para uso académico

Autor/a

Ginebreda Cairó, Guillermo

Abstract

En aquest treball s'ha dissenyat un prototip de túnel de vent d'ús acadèmic.
Aquest projecte té uns requisits de dimensió, velocitat de flux i de col·lecció de dades. Per aconseguir tots aquests requisits s'han dissenyat diferents estructures, a més del cos principal del túnel, que el complementen. per obtenir dades de velocitat o pressió durant el funcionament del prototip previs a la seva construcció es van realitzar diferents simulacions numèriques de fluids (CFD). Tant els dissenys com les simulacions van ser realitzades utilitzant el programari de disseny SolidWorksTM.

 

Director/a

Menacho Solà-Morales, Joaquín

Estudis

IQS SE - Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials

Data

2020-05-28