Diseño de una instalación solar fotovoltaica en IQS

Autor/a

Peret Mauri, Blanca

Abstract

El clima està canviant, la societat també hauria. En efecte, la situació energètica actual és insostenible i el canvi climàtic s'ha convertit en una realitat. Així doncs, si es vol seguir amb el model de vida actual, un canvi ràpid és necessari. Aquest projecte és una proposta per introduir l'energia solar fotovoltaica a l'Institut Químic de Sarrià i d'aquesta manera reduir les emissions de CO2 del centre. A més, amb aquesta instal·lació també es reduiran els costos relacionats amb l'electricitat i es conscienciarà al col·lectiu de IQS sobre la importància d’utilitzar energies renovables. En primer lloc, s'estudia la situació energètica actual de Barcelona, així com la localització i les necessitats energètiques de la universitat IQS. En segon lloc, s'introdueixen els conceptes necessaris per entendre el funcionament d'una de les energies renovables més importants, l'energia solar. S'estudia la radiació solar, els components d'una instal·lació solar fotovoltaica, la seva classificació i la normativa necessària per a realitzar la instal·lació.
En tercer lloc, es procedeix a la proposta del disseny de la instal·lació solar fotovoltaica a IQS. Es defineix el tipus d'instal·lació i s'analitzen totes les cobertes del centre per determinar quines tenen les condicions necessàries per a instal·lar els panells. Seguidament, comparant diverses opcions en el mercat, es trien els panells i inversors que s'instal·laran, així com el cablejat i la seva disposició a les cobertes. Un cop configurada la instal·lació, es calcula la producció fotovoltaica.
Finalment, es valora l'impacte econòmic, mediambiental i social del projecte. S'extreuen conclusions i es precisen una sèrie d'accions a executar per a la correcta realització d’aquesta iniciativa.

 

Director/a

Gómez Gras, Giovanni

Estudis

IQS SE - Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials

Data

2021-09-06