Diseño del proceso de fabricación de piezas representativas de productos industriales

Autor/a

Martí Lozano, Gerard

Abstract

En aquest projecte, es farà un esbós del dimensionament de productes per a la seva industrialització en una industria global. Es partirà de tres peces d’una caixa reductora prèviament dissenyada. S’analitzaran i discutiran els diferents aspectes a tenir en compte per a poder fabricar i distribuir les peces des de qualsevol lloc del món. Aquests aspectes van des de la creació dels plànols fins a la descripció dels diferents processos de fabricació. A més, es durà a terme un estudi econòmic i mediambiental del mateix.

 

Director/a

Reyes Pozo, Guillermo

Estudis

IQS SE - Grau en en Tecnologies Industrials

Data

2020-06-02