Disseny de nous compostos per al tractament de malalties infeccioses desateses: Leishmaniosi

Autor/a

Rodríguez Navarro, Gemma  

Abstract

La Leishmaniosi és una malaltia infecciosa sense cura que representa una enorme amenaça per a la salut humana. El principal focus de transmissió és la mosca arenera que principalment es troba en països del tercer món. Tot i que cada any hi ha 300,000 casos nous, no hi ha suficients estudis ni grups de recerca que centrin la seva activitat en ella per lluitar contra aquesta malaltia.
En aquest treball l’objectiu principal és la identificació de possibles dianes terapèutiques que puguin facilitar el desenvolupament d’un fàrmac per a aquesta malaltia mitjançant mètodes de modelització molecular. S’ha aconseguit establir dos models QSPR de classificació binària (un basat amb un entrenament supervisat i l'altre amb un entrenament no supervisat) amb una capacitat predictiva superior al 90 % per a compostos inhibidors de la proteïna PTR1, essencial en el cicle del paràsit. Aquests mètodes s’han emprat per al cribratge virtual de quimioteques de noves entitats químiques i per al repurposing de fàrmacs ja existents. El mecanisme d’acció dels composts identificats com a potencials fàrmacs s’ha estudiat per docking molecular, podent identificar els aminoàcids claus.

 

Director/a

Estrada Tejedor, Roger  

Estudis

IQS SE - Màster en Química Farmacèutica

Data

2019-12-05