Disseny d’un protocol d’assaig clínic de primera administració en humans (FiH)

Autor/a:

Domingo Borraz, Laia

Abstract

Disseny d’un protocol d’assaig clínic de primera administració en humans (FiH) per avaluar la seguretat, tolerabilitat i la farmacocinètica de dosis úniques i múltiples creixents d’Anle138b amb potencial efecte per a la malaltia d’Alzheimer.

 

Director/a:

Ballester Verneda, Mª Rosa

Estudis:

IQS SE - Grau en Farmàcia

Data

2021-09-07