Disseny i caracterització d’un generador termoelèctric per aprofitar la calor residual

Autor/a

Segura i Sánchez, Ricard

Abstract

El present treball consta d'una introducció enfocada en explicar què és el concepte de Energy Harvesting i quina importància té, realitzant un petit estudi de les cel·les Peltier i impacte que té en la recuperació d’energia. En la memòria tècnica es descriu el funcionament i el model elèctric, que posteriorment servirà per a dissenyar un prototip per a recuperar les pèrdues de calor d’un sistema. Concretament, s’instal·larà el dispositiu en una xemeneia de caldera de vapor per veure l’energia que és capaç de produir.

 

Director/a

Pou Ibar, Josep Oriol
Menacho Solà-Morales, Joaquín

Estudis

IQS SE - Màster en Enginyeria Industrial

Data

2020-02-27