Effect of galvanizing process on mechanical properties of mild steel

Autor/a

Ayllón García, Miquel

Abstract

L'acer és un dels materials més estesos avui dia. Aquest element està present en grans infraestructures, edificis, vehicles i tot un seguit d'estris i aparells que utilitzem en el nostre dia a dia. Això es deu a la seva versatilitat i de la gran quantitat de propietats físiques que posseeix. És per això pel que és objecte de poderosos processos d'investigació i desenvolupament. Aquests processos, han servit també per generar nous aliatges i variants de l'acer, que multipliquen al seu torn el nombre d'aplicacions finals que es pot donar a aquest material.
Una de les variants que té l'acer és el galvanitzat. Aquest treball s'ha realitzat per tal de comparar el comportament mecànic de dos aliatges, l'acer DD11 i l'acer DX51D+Z, un acer galvanitzat.
Es sotmetran als següents tractaments tèrmics: recuit, temperat, normalitzat i reveniment. Realitzats aquests escalfaments, se sotmetran els acers als assajos de tracció i de duresa. Finalitzades, es procedirà a l'anàlisi dels resultats obtinguts, observant si es veuen afectades, i com, les principals propietats mecàniques: mòdul de Young, tensió de fluència, càrrega màxima, punt de trencament, mòdul de resiliència, tenacitat, ductilitat i duresa.
Un cop conclòs l'anàlisi de resultats, es pot determinar si galvanitzar l'acer afecta d'alguna manera en les propietats mecàniques un cop s'ha tractat tèrmicament, i perquè aplicacions pogués ser útil l'acer galvanitzat.

 

Director/a

Abad Roldán, Manuel David
Gómez Gras, Giovanni

Estudis

IQS SE - Grau en Enginyeria Química

Data

2021-06-17