Effect of temperature and osmolarity on development

Autor/a

Andreu Sanz, David 

Abstract

La temperatura i la osmolaritat afecten el desenvolupament dels animals a la natura. En el passat, s'ha afirmat que el desenvolupament embrionari en el peix zebra escala linealment dins d'un cert rang de temperatura. No obstant això, estudis previs sobre l'efecte de la temperatura sobre els mecanismes moleculars subjacents de el desenvolupament en diferents contextos han demostrat que no tots els processos es veuen afectats per igual. Per tant, no és possible explicar aquesta escalada lineal des del punt de vista molecular. En aquest treball de grau final, l'anàlisi morfològic de la epibolia en embrions de peix zebra a diferents temperatures ha revelat que l'efecte de la temperatura sobre la velocitat de desenvolupament és diferent en cada etapa. En un estudi paral·lel sobre el paper de la concentració de sal ambiental, la epibolia sembla no veure afectada per canvis en l'osmolaritat de l'mig. En conjunt, aquestes troballes suggereixen que els efectes diferencials de la temperatura en funció de l'etapa de desenvolupament es compensen i, per tant, mostren una aparent escalada lineal durant períodes de temps més llargs.

 

Director/a

Trivedi, Vikas 
Semino Margrett, Carlos E. 

Estudis

IQS SE - Grau en Biotecnologia

Data

2021-01-01