Ejemplo de implementación World Class Manufacturing en Unilever

Autor/a

Molinas Moya, Santiago

Abstract

L'objectiu del treball és explicar com es pot implementar la metodologia WCM dins d'una fàbrica, entendre el seu beneficis i fixar-se en el cas en concret de projecte d'implementació d'un tren logístic, amb l'objectiu últim d'aconseguir una millora en l'eficiència en els fluxos logístics que es realitzen.
Per a això, es realitzaran una sèrie de mesures que ajudaran a entendre sobre quin punt es parteix i quin impacte tenen les mesures implementades.

 

Director/a

García Granada, Andrés Amador

Estudis

IQS SE - Màster en Enginyeria Industrial

Data

2020-02-12