El packaging i la comunicació dels medicaments

Autor/a

Oliva Galian, Marc

Abstract

Aquest treball té com a principal objectiu analitzar el packaging de medicaments d’ús humà des d’un punt de vista de màrqueting per entendre què és el que es vol comunicar i com es porta a terme. Per poder assolir-ho, primer ha calgut fer un estudi de la vessant teòrica legal que regula el packaging des del punt de vista d'un departament de màrqueting d’una companyia farmacèutica. El packaging a més a més de fer una funció de protecció i contenir el producte té una funció de comunicació que pot generar emocions i comportaments en funció de com aquest estigui dissenyat. A través de l'anàlisi i les comparacions entre diferents envasos de medicaments comuns dins la nostra societat s’han obtingut unes conclusions que ens desvetllen de la importància del packaging com a element comunicador amb els consumidors finals. 

 

Director/a

Torrecilla Gumbau, Mònica
  

Estudis

IQS SE - Grau en Farmàcia

Data

2020-06-14