Estudi de viabilitat econòmica d’una planta de digestió anaeròbia de purins de porc en una explotació ramadera

Autor/a

Coca Domingo, Sergi

Abstract

S’ha estudiat la relació entre la concentració ramadera porcina i els diversos impactes ambientals que provoca les seves dejeccions. A fi de continuar amb uns dels grans sectors productius a Espanya, poder afavorir a una economia circular i reduir les emissions provocades per aquest sector, s’ha realitzat un estudi per veure la viabilitat que suposa la incorporació d’una planta de biogàs de purins a un dels tipus de granges de porcs més freqüents a l’Estat.

 

Director/a

Pou Ibar, Josep Oriol

Estudis

IQS SE - Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials

Data

2020-05-01