Estudio de la implementación de cargadores eléctricos en estaciones de servicio

Autor/a

Vila Vilarroig, Marc

Abstract

Els carregadors elèctrics són necessaris perquè hi hagi una bona implantació dels vehicles elèctrics de forma consistent en el mode de transport diari de les persones.
Per tal de donar compliment a un bon servei de càrrega ràpida, cal disposar duna xarxa de carregadors de qualitat i molt estesa per les carreteres públiques. Es fa una anàlisi de l'estat del mercat dels carregadors elèctrics existents, estudiant els models i les potències existents. L'estudi es realitza amb els models de les 4 principals marques del sector i els carregadors que tenen al seu catàleg.
Finalment, es realitza una anàlisi completa dels models amb una potència més gran dels estudiats, per seleccionar la que s'assembla més a les prestacions d'un carregador de carburant actual.

 

Director/a

Espasa Sempere, María Luisa

Estudis

IQS SE - Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials

Data

2021-06-02