Estudio de las propiedades mecánicas de recubrimientos cerámicos preparados por PVD

Autor/a

Montolío Torrell, Agustí

Abstract

En aquest treball es realitzen diversos estudis sobre les propietats mecàniques de recobriments ceràmics de DLC, TiN o CrN. Les propietats mecàniques estudiades en aquest treball son la duresa i el mòdul d’indentació. La major part dels estudis realitzats s’han dut a terme amb un microindentador, utilitzant un indentador Vickers i un indentador Berkovich. Entre aquests estudis destaquen la comparació entre l’ús de dos indentadors amb geometries diferents, la comparació de dos tipus diferents de modes d’indentació, i la comparació de dos magnituds diferents d’indentació.

 

Director/a

Abad Roldán, Manuel David

Estudis

IQS SE - Grau en Enginyeria Química

Data

2021-06-21