Evaluation of Acetate as a sustainable feedstock for Biotechnological Industry

Autor/a

Jiménez Urpí, Montserrat

Abstract

Actualment, el desenvolupament de noves alternatives sostenibles està en continu creixement a causa de l’augment de la preocupació pel medi ambient i la limitació en l’ús de combustibles fòssils. La biotecnologia, i de la mateixa manera la producció microbiana, s’ha considerat una bona alternativa per confrontar aquests problemes, ja que permet utilitzar microorganismes com a hostes productors per a generar una gran varietat de productes i evitar d’aquesta manera la síntesi química. De tota manera, la sostenibilitat dels bioprocessos encara es pot millorar, ja que es podrien utilitzar matèries primeres de baix cost i que no competeixin amb la producció alimentaria per reemplaçar l’ús de combustibles fòssils o matèries primeres que competeixin en aquesta producció.
L’acetat és una font de carboni que no competeix amb cultius agroalimentaris i que ha sorgit com una bona alternativa a utilitzar tant pel creixement com per la producció de compostos d’interès, ja que pot ser assimilat i metabolitzat pels microorganismes productors.
En aquest projecte s’ha dut a terme una revisió bibliogràfica de l’acetat com a matèria primera, avaluant la seva producció a partir de fonts naturals i del seu metabolisme, tant la seva secreció com la seva posterior assimilació. A més, s’ha realitzat una recopilació d’estudis que han aconseguit produir de manera satisfactòria productes d’interès a partir d’acetat com a font de carboni.
En definitiva, aquest projecte està enfocat a l’estudi de l’estat actual de l’acetat com a font de carboni i el seu possible ús en la producció industrial.

 

Director/a

Carnicer Heras, Marc

Estudis

IQS SE - Grau en Biotecnologia

Data

2020-06-16