Exploring the chemo-selectivity towards cysteine arylation by cyclometalated gold(III) compounds

Author

Sanchez Escudero, Jorge

Abstract

El càncer es troba entre les deu principals causes de mort del món. Hi ha moltes estratègies que s’utilitzen per intentar pal·liar-ne els efectes i / o curar el càncer, com l’ús de quimioteràpics. Els inhibidors de PARP1 (complexos daurats) dirigits al domini dels dits de zinc juntament amb el cisplatí han sorgit com una estratègia prometedora per tractar el càncer.
La interacció entre els complexos d'or i el domini dels dits de zinc ha produït la formació d'adductes d'or i productes d'eliminació reductiva. Com a resultat, era imprescindible estudiar el mecanisme d’acció i el nombre de cisteïnes implicades en el procés. A més, tenint en compte la nucleofilicitat del grup tiol de la cisteïna, era necessari investigar la possibilitat que altres tipus de nucleòfils poguessin produir els mateixos resultats.
En aquest projecte, diferents pèptids en les seqüències dels quals contenen cisteïnes i pèptids amb altres grups nucleòfils de les cadenes laterals mitjançant síntesi de pèptids en fase sòlida s’han sintetitzat, purificat i caracteritzat per cromatografia. Aquests pèptids i els complexos daurats s’han incubat i han estudiat la interacció entre ells. Com a resultat d'aquesta interacció, ha observat la presència d'adductes d'or i productes d'eliminació reductiva. D’aquesta manera, s’intenta comprendre i aclarir el grau d’importància de les cisteïnes i si és possible observar el mateix tipus d’adductes en altres grups nucleòfils.

 

Director

Luk, Louis
Casini, Angela

Estudis

IQS SE - Màster en Química Farmacèutica

Data

2020-03-13