Immunotherapy for Cancer

Autor/a

Saz Guerra, Anna

Abstract

La immunoteràpia contra el càncer és un tipus de tractament potent i prometedor contra el càncer que es pot combinar amb teràpies tradicionals contra el càncer: quimioteràpia, radioteràpia i cirurgia. Es basa en modificar el sistema immune per millorar la resposta anticancerígena mitjançant diverses estratègies per millorar la supervivència al pacient. S'han reportat nous patrons de resposta i progressió de la immunoteràpia que no s'observen amb tractaments citotòxics convencionals. Per aquest motiu, estimular les reaccions immunes als tumors pot ser una estratègia terapèutica atractiva. En aquest projecte es descriuen algunes de les principals estratègies en immunoteràpia contra el càncer (anticossos dirigits, transferència de cèl·lules adoptives, virus oncolítics, vacunes contra el càncer i immunomoduladors) i es discuteix el progrés i el mecanisme d'acció d'aquestes teràpies.

 

Director/a

Borrós i Gómez, Salvador 
 

Estudis

IQS SE - Grau en Biotecnologia

Data

2020-08-23