Incidencia contable del cambio en la tributación de dividendos

Autor/a

Cambas Martin, Miguel

Abstract

Amb el canvi fiscal de l'exempció de la tributació per dividends que va entrar en vigor per als exercicis iniciats a partir de l'1 de gener de 2021 s'ha pogut determinar que cal analitzar-ne l'impacte a cada empresa segons les seves circumstàncies i si escau , reflectir comptablement l'impacte d'aquest canvi als comptes anuals. Per tant, les auditories de tots els exercicis realitzades després de la modificació fiscal haurien de tenir en compte aquest canvi, inclusivament respecte als comptes de l'exercici 2020 la formulació dels quals s'ha realitzat amb posterioritat al canvi fiscal. En aquest treball s'ha estudiat l'efecte comptable que té aquesta modificació fiscal i s'ha proposat un ajustament i una nota a la memòria per poder reflectir la imatge fidel dels comptes anuals.

 

Director/a

Castillo Merino, David

Estudis

IQS SM - Màster en Auditoria i Control de Gestió

Data

2020-07-24