Influence of titanium dioxide on the performance of intumescent coatings

Autor/a

Monné Pompido, Alba

El diòxid de titani (TiO2) es un ingredient clau que influeix en les propietats i el rendiment de les pintures intumescents. L’objectiu d’aquest estudi es investigar l’efecte de diferents marques comercials del TiO2 en una pintura de base dissolvent estudiant 31 mostres de TiO2 diferents. La caracterització de les mostres s’ha dut a terme mitjançant diferents mètodes i tècniques, les propietats tèrmiques s’han mesurat mitjançant anàlisis termogravimètric (TGA), el rendiment del aïllament tèrmic de les pintures s’ha mesurat en un forn de gas utilitzant una IPE160 i l’expansió i morfologia de la cendra mitjançant panells. Els resultats han mostrat que el tipus de cristall, puresa i tractament superficial inorgànic del TiO2 te una influencia en el rendiment de la pintura obtenint millors resultats per un TiO2 de tipus R2 amb Al o Al, Zr com tractament inorgànic.

 

Director/a

Sempere Cebrián, Julià
Abad Roldán, Manuel

Estudis

IQS SE - Màster en Enginyeria Química

Data

2021-07-16