Influencia de la concentración inicial de CO2 en un reactor de plasma frío de argón para la formación de monóxido de carbono y metano

Autor/a

Faus Ferrer, Carlota  

Abstract

Aquest treball de final de grau té com a objectiu reduir el diòxid de carboni en monòxid de carboni i posteriorment aconseguir la seva hidrogenació per formar metà, en un reactor de plasma fred d'argó. S'ha treballat en condicions atmosfèriques i amb un catalitzador de níquel recolzat en alúmina. Aquesta tècnica és una manera de reduir les emissions de CO2 a l'atmosfera i així obtenir productes de més valor afegit com CH4. L'objectiu principal és la influència de la variació de la concentració inicial de CO2 al reactor, i com afecta el rendiment de la formació de metà. S'ha aplicat una relació molar de 1: 4 (CO2 / H2), ja que presenta els millors resultats per a la reacció de metanització. El rendiment màxim obtingut del CO s'ha situat al voltant del 90% amb una concentració inicial de CO2 del 5%. En aquest treball, s'ha vist com la condició òptima per obtenir el major rendiment de metà ha estat 5% CO2 i 50% Ar, obtenint així un 6,2% de rendiment de metà. No obstant això, amb un 2% de CO2 a l'entrada del reactor també es pot obtenir un bon rendiment CH4. Finalment, cal esmentar la importància del flux d'argó. Hi ha un clar compromís entre el cabal d'argó i la concentració inicial de CO2. Si el flux inicial d'argó s'incrementa massa, les molècules d'argó no tenen temps per ser ionitzades i, per tant, no es pot generar un plasma estable. No obstant això, si la concentració de CO2 s'incrementa massa, el cabal d'argó no és suficient quan entra al reactor i, per tant, la formació de plasma serà insuficient.

 

Director/a

Pou Ibars, Josep Oriol 
 

Estudis

IQS SE - Grau en Enginyeria Química

Data

2020-09-08