Integración de sistemas compactos de producción de hidrógeno mediante electrólisis en la economía energética actual

Autor/a

Cruz López, Néstor  

Abstract

El següent treball realitza una revisió de la situació energètica actual del mercat espanyol i com l’economia de l’hidrogen podria aplicar-se a aquest sistema com a font auxiliar de subministrament. També es realitzen dos estudis sobre dos tipologies diferents d’habitatges, un habitatge unifamiliar i una altra plurifamiliar, avaluant el seu pressupost, la variació de la petjada energètica i el seu impacte si s’implementés l’economia de l’hidrogen com a tecnologia de mercat.

 

Director/a

Pou Ibar, Oriol

Estudis

IQS SE - Màster en Enginyeria Industrial

Data

2020-05-16