Interacciones entre adhesiones focales y receptores tirosina-quinasas (RTKS) en ACDP

Autor/a

Andreu Sobrevía, Ares 

Abstract

Es coneix que en les cèl·lules normals com a les canceroses existeixen vies de senyalització intracel·lular per a dur a terme una varietat de funcions cel·lulars com ara la progressió del cicle cel·lular, supervivència, proliferació i migració cel·lular.
Moltes d'aquestes vies de senyalització s'inicien en complexes estructures d'unió anomenades Adhesions Focals que comuniquen el medi ambient extracelul·lar amb l`intern ,en el qual la participació de les proteïnes de senyalització són protagonistes.
Per què la senyalització sigui possible, és necessària la participació de nombroses proteïnes, sent una de les més importants la “tirosina quinasa citoplasmàtica o proteïna tirosina quinasa d'adhesió focal” (FAK).
S'ha descrit que canvis d'expressió en l'activitat FAK estarien involucrats en la desregulació de vies , tenint com a conseqüència l'activació de processos tumorals i de metàstasis en càncers tan agressius i letals com el adenocarcinoma pancreàtic ductal (ACDP).

 

Director/a

Semino Margrett, Carlos

Estudis

IQS SE - Grau en Biotecnologia

Data

2021-02-15