International Summer Camp

Autor/a

Ibáñez Olivella, Marta
Noisiez Marques, Margot 

Abstract

International Summer Camp, és un campament d'idiomes d'estiu, on els nens i adolescents d'entre 8 i 18 anys van a gaudir mentre aprenen un dels 4 idiomes que oferirem.
Des de la nostra experiència hem vist que els idiomes cada vegada juguen un paper més important. Avui dia, vivim en un món cada vegada més globalitzat, on el coneixement d'idiomes és una de les competències més demandades en el mercat laboral. D'altra banda, aprendre una altra llengua no només et proporciona avantatges a nivell laboral i professional, sinó que també en l'àmbit personal ja que permet comunicar-te i relacionar-te millor amb altres persones.
També, ens hem adonat que es dóna molta importància a les activitats extraescolars durant el curs acadèmic però no tant en la estacionalitat de l'estiu.
Per això, veient la gran importància que els idiomes estan desenvolupant en un món cada vegada més global, creiem que és una bona oportunitat per començar un negoci d'aquestes dimensions com seria el nostre. Aprofitarem aquesta situació de canvi, que s'està generant en la societat.
Considerem que, en l'educació, el respecte és una característica molt important i que amb el pas dels anys s'està perdent, per això durant tot aquest camí serem conscients i treballarem d'acord a aquests principis tan importants del nostre dia a dia.

 

Director/a

Martínez Guillén, Mari Carmen 
 

Estudis

IQS SM - Grau en Administració i Direcció d’Empreses (ADE)

Data

2020-05-10