Job Crises in Spain: The Great Recession and the Covid-19 Pandemic. Is this time different?

Autor/a

Moliner Usón, Tomás

 

Abstract

Durant els darrers quinze anys l'economia mundial ha patit dos impactes molt severs: La Gran Recessió i la Crisi de la Covid-19. A Espanya, la Crisi Financera del 2008 va deixar danys sense precedents al mercat laboral a nivell mundial assolint una taxa d'atur del 26,09% al 2013. Al 2020, Espanya va ser una de les economies avançades més afectades per la pandèmia, amb una caiguda del PIB del 10,8% aquell any. L'objectiu i la motivació del present treball és aprofundir en l'estudi i comparar la Gran Recessió i la Crisi de la Covid- 19 a Espanya per resoldre la pregunta: És aquesta vegada diferent? Aquest estudi fa ús de diferents conjunts de dades que cobreixen Espanya i les seves 17 comunitats autònomes. El període abraça des del primer trimestre del 2007 fins al tercer trimestre del 2021. Les dades s'han obtingut de l'Institut Nacional d'Estadística (INE, 2021), el Servei Públic d'Ocupació Nacional a Espanya (SEPE, 2021) i The World Data Bank ( 2021).
S'han analitzat diferents variables: taxa d'atur per gènere, taxa d'atur a diferents sectors econòmics, taxa de cobertura de l'atur, atur juvenil, atur de llarga durada i finalment el nombre d'ocupats en condicions d'ERTE. L'estudi ha conclòs que a curt termini les institucions legisladores han aconseguit evitar augments dramàtics a l'atur durant la crisi de la Covid- 19 (evitant replicar el que va passar durant la Gran Recessió). Tot i així, aquestes polítiques poden no ser suficients per evitar que els efectes a llarg termini empitjorin. En conjunt, la pandèmia de la Covid-19 ha incrementat la polarització de grups de risc com son les dones, els joves i les persones no qualificades.

 

Director/a

Tamás Borsi, Mihály

Estudis

IQS SM - Grau en Administració i Direcció d'Empreses (ADE)

Data

2022-01-21