Cartes al Pare Gil

A continuació us presentem correspondència de diversa tipologia que va rebre el Pare Gil, director d'IQS durant 23 anys, que reflexa l'activitat del nostre centre entre els anys 1934 i 1957:


Anàlisi i orientacions tècniques


Cartes curiosas


Comunicacions amb altres centres


Favors o peticions

       

Homenatge al Pare Vitoria


Informe sobre patent (Dr. Esteve)


Peticions de químics d'IQS


Temes acadèmics