La estrategia de localización de Bertschi y su relación con la infraestructura logística de la UE

Autor/a

Moslares Fusté, Clàudia 

Abstract

El present treball consisteix en realitzar un estudi de la infraestructura logística de la Unió Europea. Concretament, s'analitzen els diferents corredors, amb les seves característiques, els seus principals debilitats i rutes, i les maneres de transport. Posteriorment, es relacionen les localitzacions de les plataformes logístiques de l'empresa Bertsch, líder europea de transport de productes químics, amb la infraestructura logística de la UE estudiada.

 

Director/a

Espasa Sempere, María Luisa

Estudis

IQS SE - Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials

Data

2020-06-02