La mujer en el ámbito de la auditoría

Autor/a

Amaia Guillerna, Aitor 

Abstract

La societat actual ha experimentat importants canvis en la seva estructura social. Sens dubte, un dels més significatius és la incorporació de la dona al mercat laboral. Al costat d'aquest fet han aparegut noves realitats, entre les quals destaca la manca d'equitat de gènere. El sector de l'auditoria no és aliè a aquesta circumstància. Aquest treball analitza la situació de la dona en aquest entorn. Per a això, s'han analitzat les diferents teories relatives a la capacitació femenina per a l'exercici de la feina d'auditoria en qualsevol dels seus llocs, inclosos els alts càrrecs. Així mateix, s'ha elaborat un estudi que reflecteix l'actual situació en el citat sector. Els resultats mostren una clara distància entre ambdós sexes, ja que evidencien una menor participació femenina, i el seu percentatge disminueix de manera evident a mesura que progressen cap a llocs d'alta direcció. Els estereotips i les barreres d'accés segueixen condicionant el seu ascens, tot i que la seva vàlua i aptitud són manifestes. Finalment, l'estudi revela la necessitat d'avançar pel camí de la diversitat de gènere a les empreses, ja que això és sinònim d'èxit, ja que augmenta el rendiment.

 

Director/a

García Blandón, Josep  

Estudis

IQS SM - Màster en Auditoria i Control de Gestió

Data

2020-07-09