Las operaciones de fusiones y adquisiciones en España 2017-2018

Autor/a

Espinet Jové, Ricard  

Abstract

En aquest treball es realitza un estudi descriptiu de les transaccions d'operacions de fusions i adquisicions més rellevants realitzades a Espanya durant els anys 2017 i 2018. En l'estudi podreu observar les diferents etapes de la història on s'han produït més volum d'aquest tipus de operacions, els motius pels quals les empreses escullen efectuar-les i el procés per executar-les correctament. D'altra banda, mitjançant la prova de diferències de mitjanes, comprovarem si hi ha variacions significatives entre els imports de 2018 i 2017. Els resultats obtinguts mostren que a Espanya el sector immobiliari té un pes molt important en aquest tipus d'operacions, que no hi ha diferències significatives de el valor de les transaccions un cop aplicades les variables que influeixen, però en canvi sí que hi ha diferències significatives entre els països de la zona euro analitzats.

Paraules clau: Adquisicions, Espanya, U-Mann Whitney, preu, accions, estratègia

 

Director/a

Martínez Blasco, Mònica 
 

Estudis

IQS SM - Màster en Auditoria i Control de Gestió

Data

2020-07-15