Los nuevos retos del Sistema Eléctrico

Autor/a

Conti Bargalló, Alejandro

Abstract

El model econòmic actual i el seu creixement perpetu comporta una evolució del sistema elèctric que permeti el manteniment i el desenvolupament d'una societat de benestar. La necessitat de reduir les emissions de CO2 i complir les exigències de les directives de la UE, l'auge del vehicle elèctric i l'augment de la demanda energètica són alguns dels motius pels quals les energies renovables tindran cada vegada més importància.
L'augment de la demanda energètica portarà a idear sistemes d'emmagatzematge d'energia nous per aprofitar el potencial de les energies renovables.
Gràcies al desenvolupament de la tecnologia d'informació i comunicacions es podrà dur a terme un gran control sobre els diferents agents que formaran part de les conegudes com a “xarxes intel·ligents”.

 

Director/a

Tormo Vento, Juan Antonio

Estudis

IQS SE - Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials

Data

2021-02-21