Mecanismos de aumento de la expresión nuclear de trangenes para la producción de glicoglicerolípidos mediante ingeniería metabólica en Chlamydomonas reinhardtii

Autor/a

Guillamón Thiéry, Alex  

Abstract

La microalga unicel·lular Chlamydomonas reinhardtii està emergint com un nou organisme model fotosintètic i eucariota per a la producció d'una gran varietat de compostos útils en molts sectors, i s'està desenvolupant com a hoste per biotecnologia industrial. Una de les línies d'investigació dutes a terme al laboratori pretén produir glicolípids d'interès mitjançant l'expressió de la glicosiltransferase MG517 de Mycoplasma genitalium en el genoma nuclear d'C.reinhardtii. No obstant això, l'expressió d'aquesta glicosiltransferases segueix sent baixa i inestable, com és comú en transgens expressats en aquesta microalga. En el present estudi, a més d'investigar les diferents tècniques per millorar l'expressió transgènica en el genoma nuclear d'C.reinhardtii, s'exposaran diferents maneres de produir certs compostos en aquests organismes mitjançant enginyeria metabòlica. Així mateix, es proposarà un constructe de la glicosiltransferases MG517, mitjançant insercions de l'intró RBSC2i1, que afavoreixi l'expressió d'aquest. Finalment s'estudiaran les rutes biosintètiques i la biodisponibilitat dels sucres nucleòtids UDP-glucosa i UDP-galactosa, substrats de la glicosiltransferases MG517, en C.reinhardtii.

 

Director/a

Leivar Rico, Pau 
 

Estudis

IQS SE - Grau en Biotecnologia

Data

2020-09-06