Minimally invasive trans-canal approach for drug delivery and PK studies in the macaques

Autor/a

Armengol Petschen, Lucas 

Abstract

L’administració de fàrmacs es un mètode eficaç i comú pel tractament de malalties. Malauradament, l’administració local a la oïda interna no s’ha estudiat massa. Per això, la farmacocinètica de les substàncies terapèutiques administrades directament a la oïda interna no es comprenen del tot fins avui dia.
En els últims anys, s’han realitzat múltiples investigacions per a comprendre millor l’estructura de l’oïda interna. Això es deu a que recentment s’ha observat que la còclea es molt més complexa del que es pensava abans. Aquests descobriments són importants pel camp de la administració de fàrmacs a l’oïda interna. Una millor comprensió de la farmacocinètica i la anatomia de la còclea, son la base per aconseguir una administració segura i eficaç en teràpies auditives en desenvolupament.
En aquesta investigació pretenem aconseguir una millor comprensió de l’oïda mitjana i interna des del punt de vista anatòmic i farmacocinètic tant en ossos temporals de macacos com en el d’humans. Per això, volem realitzar una administració de fàrmacs a l’oïda interna de macacos a través de la finestra rodona. A més, l’objectiu és poder realitzar aquesta perfusió de fàrmacs de forma mínimament invasiva, a través del conducte auditiu extern en comptes de realitzar una incisió més invasiva en la part posterior de l’oïda. Per això, l’anatomia de la oïda externa, mitjana i interna ha d’estar clara per a determinar la viabilitat d’aquest mètode.

 

Director/a

Manrique Rodríguez, Manuel 

Estudis

IQS SE - Grau en Biotecnologia

Data

2021-09-06