Optimization of a benzylic photobromination of an API intermediate in flow chemistry

Autor/a

Beltrán López, Patricia  

Abstract

Avui en dia, la indústria farmacèutica per a la síntesi de compostos continua utilitzant tècniques de processament per lots. Aquesta metodologia pot presentar algunes dificultats a causa de la cinètica lenta, poca transferència de massa i calor, baixa reproductibilitat i requisits analítics i de treball intensiu. La química de flux continu és un camp en creixement dins la indústria farmacèutica que pot millorar en gran mesura la productivitat dels productes químics sintètics i intensificar els processos de fabricació.
La investigació que es duu a terme en aquest projecte es un estudi sobre la viabilitat d'un procés de fotobromació en condicions de química de flux per obtenir un intermedi clau (Ser-5) per a un dels principis actius fabricats per Interquim S.A. Interquim S.A va dur a terme un estudi preliminar d'aquest procés en flow, en el qual es van obtenir resultats inicials interessants, els quals cal desenvolupar en profunditat. Per a això, gràcies a l'equip de flow chemistry d'IQS es porta a terme un estudi de la influència de les diferents variables implicades en la reacció de fotobromación, utilitzant el HPLC com a tècnica fonamental per al seguiment de la reacció. Per a la realització d'aquests estudis es fa servir la metodologia de disseny d'experiments, ja que permet veure el comportament de la reacció segons la modificació d'algunes variables. Finalment, per trobar els rangs òptims de les variables més influents per a l'obtenció de Ser5 es fa un estudi de superfície de resposta. Aquest tipus d'eines per a l'optimització de processos és una de les aproximacions principals promogudes en el sector farmacèutic englobada en el concepte "Quality by Design".

 

Director/a

Berzosa Rodríguez, Xavier    

Estudis

IQS SE - Màster en Química Farmacèutica

Data

2020-08-20