Bases de dades i altres recursos

U

UNESdoc és el repositori obert de la UNESCO des del que ofereix més de 300 llibres en línia, i també informes i articles de lliure accés sota el sistema de llicencies obertes creative commons

Accés obert

 

 

 

 

Multidisciplinar