Síntesis y caracterización de un posible metabolito y estudio del metabolismo biomimético de dos candidatos a fármaco para tratar cáncer de pulmón

Autor/a

Fernández Romero, Odile

Abstract

El desenvolupament de fàrmacs pel tractament de pacients oncològics continua sent avui en dia una frontera de la ciència. Entre les estratègies que es plantegen dintre de les diferents línies d’investigació contra el càncer es troba la inhibició de les quinases. Es tracta d’un grup d’enzims que juga un paper fonamental en la modulació de senyals de creixement cel·lular i que la seva disfunció pot derivar en una proliferació descontrolada de cèl·lules tumorals. El desenvolupament d’aquest tipus de teràpies farmacològiques representa una alternativa més selectiva als mètodes convencionals y per tant menys agressiva pel pacient.
Després de diversos anys d’investigació se sap que algunes estructures pirido[2,3-d]pirimidíniques podrien ser bones candidates a fàrmacs. Gràcies a que competeixen amb l’ATP per centre d’unió de les quinases, aconsegueixen en alguns casos inhibir l’activitat d’aquests enzims. En aquest projecte es planteja una ruta per sintetitzar un metabòlit d’un possible fàrmac. La seva estructura ve determinada per resultats d’estudis anteriors.
Per un altre banda també s’estudia l’oxidació d’un fàrmac amb estructura pirido[2,3-d]pirimidínica i es comparen les diferencies entre el producte obtingut fent servir únicament un oxidant y afegint també un catalitzador biomimètic.

 

Director/a

Borrell Bilbao, José Ignacio
Puig de la Bellacasa Cazorla, Raimon

Estudis

IQS SE - Grau en Química

Data

2021-06-20