Study of surface markers for tumour microenvironment immunomodulation

Autor/a

Pintaluba Pérez, Mònica

Abstract

El càncer és una malaltia de proliferació i creixement cel·lular incontrolats. Actualment, les teràpies més habituals per al tractament del càncer són la cirurgia, la quimioteràpia i la radioteràpia. Aquests darrers tractaments causen molts efectes secundaris desagradables i per això hi ha moltes investigacions en curs per tal de buscar noves teràpies. Aquestes són les immunoteràpies, es basen en la reactivació del sistema immunitari per combatre el tumor. Molts d’ells se centren en el microentorn tumoral (TME), ja que s’hi poden trobar cèl·lules cancerígenes junt amb cèl·lules immunes i altres tipus de cèl·lules. Al TME, les cèl·lules tumorals eduquen les cèl·lules o els teixits circumdants perquè pateixin canvis que permetran que el tumor progressi, per tant, és el principal responsable de la resistència tumoral. Els dos principals factors implicats són la immunosupressió i les cèl·lules mare cancerígenes. Per aquest motiu, el TME s’ha convertit en un objectiu terapèutic important. Per tant, aquest projecte se centrarà en identificar marcadors de superfície cel·lular en aquest entorn. En primer lloc, l’expressió del marcador de superfície cel·lular CD44 s’identificarà mitjançant citometria de flux ja que juga un paper important en les cèl·lules mare cancerígenes, la iniciació del tumor i la metàstasi; que és un dels principals mecanismes de resistència tumoral. En segon lloc, s’identificaran els macròfags i es controlarà la seva polarització per evitar la diferenciació dels macròfags M2 immunosupressors.

 

Director/a

Fornaguera i Puigvert, Cristina
Borrós i Gómez, Salvador

Estudis

IQS SE - Grau en Biotecnologia

Data

2021-06-21