Surface modification of a CB powder substrate to obtain a Fe-N-C catalyst

Autor/a

Cantero del Castillo, Judith

Aquest treball tracta sobre la modificació de la superfície del negre de carboni (NC) N330 amb la finalitat d'augmentar les seves propietats catalítiques i estudiar la possibilitat d'utilitzar-ho com a sensor electroquímic en la detecció d’anàlits com el peròxid d'hidrogen mitjançant la seva reacció de reducció.
Aquesta millora de l'activitat catalítica s'ha realitzat mitjançant una modificació per tractament de plasma en atmosfera de nitrogen/hidrogen per a aconseguir la immobilització de nitrogen en la superfície del NC. En una etapa posterior, s'ha dopat l'estructura de carboni amb ferro mitjançant la creació d'un complex Fe-fenantrolina a través d'una piròlisi en atmosfera d'Argó/Hidrogen.
En el treball present s'ha establert la relació entre la modificació superficial del NC amb les seves propietats catalítiques mitjançant tècniques electroquímiques, com a voltamperometries cícliques, d'escombratge lineal i cronoamperometries, i tècniques de caracterització de superfícies com l'anàlisi termogravimètric i espectroscòpia de fotoelectrons emesos per raigs-X.

 

Director/a

Colomines Fuster, Sergi
Teixidó Bartés, Robert

Estudis

IQS SE - Màster en Enginyeria Química

Data

2021-09-01