Syndecans, a new perspective for Pancreatic Ductal Adenocarcinoma (PDAC)

Autor/a

Bertran Mas, Juan  

Abstract

L’Adenocarcinoma Ductal de Pàncrees (ADP) és una malaltia mortal caracteritzada per alteracions moleculars. Els pacients rarament presentes símptomes en les primeres etapes de la malaltia, impedint un diagnòstic ràpid. Aquesta és la raó principal del mal pronòstic del PDAC. Dins dels factors de risc s’inclou l’edat, el sexe, el tabaquisme, l’obesitat, factors genètics (antecedents familiars) pancreatitis crònica, diabetis i d’altres. Els sindecans són un família de proteoglicans que estan implicats en molts processos fisiològics, especialment en la proliferació cel·lular, l’adhesió i la migració. La seva presència fisiològica està relacionada amb molts tipus de cèl·lules i les seves interaccions milloren moltes vies. La majoria d’associacions relacionades amb els sindecans impliquen la Matriu extracel·lular, Factors de Creixement i Integrines, actuant com a transductors bioquímics, físics i mecànics. Normalment els sindecans actuen com a proteïnes de la membrana cel·lular, però el domini extern es pot alliberar de la superfície cel·lular mitjançant l’acció de les Metal·loproteïnasses, convertint els sindecans en molècules solubles, capaces d’enllaçar molècules llunyanes com molècules de la ECM, o fins i tot els receptors de Factors de Creixement i les Integrines d’altres cèl·lules. Tots aquests processos són necessaris per al desenvolupament dels tumors; és per això que aquest treball revisa aquests tipus de proteoglicans i el seu papers en la tumorigenesi. Entre ells, el sindecà-2 és el més rellevant en la supervivència del ADP, té un vincle directe entre l'ECM i el citoesquelet d'actina i millora l'activació de la proteïna Ras per induir la invasió perineural en aquest tipus de càncer. També funciona com un element angiogènic a les cèl·lules endotelials proporcionant més facilitats per la proliferació i la propagació cel·lular. Aquest treball relaciona l’activitat dels sindecans amb l’ADP i il·lustra la possibilitat d’orientar-se a nous tractaments futurs contra el càncer.

 

Director/a

Semino Margrett, Carlos  

Estudis

IQS SE - Grau en Enginyeria Química

Data

2021-01-01